Stuifsneeuw

Zorg ervoor dat bij de weersomstandigenheden van de komende dagen (stuifsneeuw en sneeuwstorm) uw dakraam geheel gesloten is. Sluit daarbij ook de ventilatiehandgreep! De sneeuw is zo fijn, bijna stof, dat het overal doorheen dringt en voor lekkageproblemen kan zorgen. De sneeuw hoopt zich op onder dakpannen en komt overal. Bij alle openingen op het dak zoals dakramen, dakkapellen, schoorstenen en afvoerpijpen kan de stuifsneeuw naar binnen dringen.

Eventuele lekkages zijn helaas inherent aan sneeuwval en condens dat daardoor ontstaat. Met deze temperaturen is alles op het dakraam een koudebrug. Het lijstwerk, het glaselement, de scharnieren, alles. Dit kunnen we zoveel mogelijk voorkomen door de ventilatieklep dicht te houden. Hierdoor kan er geen warme lucht van binnen condenseren tegen het lijstwerk. Dit houdt in dat de condensatie ook minder snel zal ontstaan. Als de klep open is dan zal de condensatie nooit stoppen. Dit is een oplossing die door AMS is getest de afgelopen twee maanden. Daarnaast is het belangrijk om in deze periode 3 á 4 keer per dag even 10 minuten het raam volledig open te zetten, zodat het binnenklimaat hetzelfde kan worden als het buitenklimaat. Ook dit is een manier om condensatie tegen te gaan. 

Sowieso is het advies om bij een temperatuur van 4 graden Celsius of lager, de ventilatieklep gesloten te houden. Dit zijn als het ware de wintervoorschriften. 


Sneeuwval

Kenmerkend aan sneeuw is dat deze vorm van neerslag makkelijk te beïnvloeden is door de wind. Het gewicht tussen een sneeuwvlok en een regendruppel zijn nagenoeg gelijk, maar omdat de sneeuwvlok een veel groter oppervlak heeft is de valsnelheid veel lager. Een briesje is genoeg om de sneeuw op te stuwen tot onder dakpannen, dakgoten of andere dak elementen. Zolang de temperatuur onder nul blijft is er niets aan de hand. Maar bij dooi zal de sneeuw smelten en ontstaat er een grote hoeveelheid water die door de bouwkundige constructie van het pand kan dringen waardoor lekkages of vochtschades kunnen ontstaan.

Gewicht

Ook het grote gewicht van een sneeuwpakket kan zorgen voor een grotere piekbelasting op de dakbedekking of andere waterkeringen. Niet zelden storten daken van woningen, kantoorpanden of gebouwen in door een te grote sneeuwbelasting. Schades die hierdoor ontstaan zijn vaak enorm. In Nederland wordt over het algemeen gerekend met een maximale sneeuwdikte van 35 centimeter.

Preventie

Als u zelf lekkage wilt voorkomen is het van belang om ervoor te zorgen dat alle hemelwaterafvoeren functioneren. Indien deze zijn bevroren en de sneeuw gaat smelten kan het water niet worden afgevoerd. Het vooraf vrij maken van de hemelwaterafvoeren is van groot belang.

Verwijder sneeuw van daken, uit dakgoten, kilgoten en (serre)daken. Maar zorg ervoor dat het veilig gebeurd. Er zijn ook warmtekabels in de handel die u vooraf plaatst op het dak of in de dakgoot waardoor vitale delen niet kunnen bevriezen. Zo voorkom je lekkage of andere ongemakken.

Copyright Daglichtcentrum 2021

Ontwerp: Realisatie: